Shop

CBD Hemp Oil Lozenges – Coming Soon
November 7, 2016
Show all
CBD Hemp Oil Chewing Gum

CBD Hemp Oil Chewing Gum (8 Pack Blister)

2.00 out of 5 based on 1 customer rating
(1 customer review)

$19.99


MedCBDX is a formulated CBD-Infused Hemp Oil Chewing Gum (patent-pending) with a great mint taste. Each gum tablet contains 10mg of CBD from CO2 extracted, full-spectrum hemp oil. The suggested serving is to chew at least one piece per day.

Reviews (1)

1 review for CBD Hemp Oil Chewing Gum (8 Pack Blister)

  1. 2 out of 5

    ” माझ्या बायकोच्या कवितेच्या दोन ओळी लिहीतो..“मग हळूच उघडला तिच्या ह्र्दयातला चोर कप्पा…..बिलोरी वर्खाच्या त्या कप्प्यात….होत्या खूप आठवणीआठवली तिला गमतिची स्वतःची लग्नानंतरची पाठवणीआयुष्à¯ातल।Ã Â¤Â¯Ã Â¤Â¾ बेरजेचा न चुकता हिशेब सांगत होती….जिवनाची वजाबाकी मात्र डोळ्यांच्या कडातुन सांडत होती””काका, काकूंना पण कवितांचा ब्लॉग काढायला सांगा…

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *